Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Odprawa kadry kierowniczej MOSG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Odprawa kadry kierowniczej MOSG

z
11.09.2017

Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej kmdr SG dr Piotr Patla przewodniczył odprawie służbowej kadry kierowniczej MOSG, która w dniach 8 – 9 września odbyła się w Placówce Straży Granicznej w Kołobrzegu. W spotkaniu uczestniczyli zastępcy komendanta MOSG, główny księgowy, naczelnicy wydziałów oraz komendanci placówek i dywizjonów Straży Granicznej.

Pierwszego dnia odprawy podsumowano tegoroczną działalność oddziału, z zaakcentowaniem realizacji zadań przez piony do spraw cudzoziemców, graniczno – morski, operacyjno – śledczy oraz współpracy międzynarodowej. Doświadczeniami zdobytymi podczas koordynowanej przez Agencję Frontex operacji prowadzonej na Morzu Śródziemnym podzielił się jeden z trzech funkcjonariuszy Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej, którzy od kwietnia rotacyjnie są w składzie międzynarodowej załogi na jednostce pływającej SG Finlandii.

Drugi dzień odprawy poświęcony był tematyce kadrowej, logistycznej i szkoleniowej. Omówiony został m.in. zakres realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach tzw. ustawy modernizacyjnej. W panelu szkoleniowym przypomniane zostały zasady bezpiecznego korzystania z poczty elektronicznej, udzielania pomocy przedmedycznej również z użyciem defibrylatora, a także zaprezentowane zagadnienia związane z wypadkami podczas służby. Dodatkowo ppłk SG Roman Biernacki zapoznał uczestników odprawy z historią kierowanej przez siebie Placówki SG w Kołobrzegu, przedstawił efekty prac remontowych i modernizacyjnych, które przeprowadzono w obiekcie.

Na zakończenie odprawy kmdr SG dr Piotr Patla podsumował tegoroczną działalność oddziału i wyznaczył dalsze kierunki działań.

 • Fot. MOSG
  Fot. MOSG
 • Fot. MOSG
  Fot. MOSG
 • Fot. MOSG
  Fot. MOSG
 • Fot. MOSG
  Fot. MOSG
 • Fot. MOSG
  Fot. MOSG
 • Fot. MOSG
  Fot. MOSG
 • Fot. MOSG
  Fot. MOSG
 • Fot. MOSG
  Fot. MOSG
 • Fot. MOSG
  Fot. MOSG
do góry