Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej O bezpieczeństwie na misjach zagranicznych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

O bezpieczeństwie na misjach zagranicznych

z
09.11.2017

Zapoznanie z zadaniami realizowanymi przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w misjach koordynowanych przez Agencję FRONTEX w kontekście bezpieczeństwa było głównym celem szkolenia dla kadry kierowniczej granicznych jednostek organizacyjnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Seminarium zorganizowane w dniach 7-9 listopada przez Wydział ds. Cudzoziemców wspólnie z Wydziałem Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej odbyło się w Komendzie MOSG w Gdańsku.

Chcąc możliwie jak najdokładniej przedstawić sytuacje, z którymi mogą spotkać się uczestnicy misji zagranicznych, w trakcie spotkania zaprezentowano zagadnienia z zakresu zjawisk ekstremizmu i radykalizmu oraz identyfikacji kulturowo – społecznej cudzoziemców z terenów zagrożonych tymi wpływami. Dużym zainteresowaniem uczestników seminarium cieszyły się wykłady na temat metod werbunku do organizacji terrorystycznych. Prelegentami byli dr Magdalena El Ghamari, kierownik Pracowni Badań Bezpieczeństwa Kulturowego Collegium Civitas oraz dr George Yacoub, arabista Katedry Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowcy swoje wystąpienia opierali nie tylko na znaczącym dorobku naukowo – badawczym, ale również osobistym doświadczeniu zdobytym w krajach tzw. „wysokiego ryzyka”.

  • Fot. MOSG
    Fot. MOSG
  • Fot. MOSG
    Fot. MOSG
do góry