Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Wbrew bezpieczeństwu w żegludze - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wbrew bezpieczeństwu w żegludze

tg
24.07.2020

Komendanci Pomorskiego i Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej wystąpią do dyrektorów urzędów morskich w Szczecinie i w Gdyni z wnioskami o wszczęcie postępowań administracyjnych wobec kierowników skontrolowanych jachtów. Funkcjonariusze Straży Granicznej 23 lipca stwierdzili na tych jednostkach naruszenia przepisów bezpieczeństwa morskiego.

Strażnicy graniczni pełniący służbę na jednostce pływającej SG-112 z Pomorskiego Dywizjonu SG skontrolowali jednostkę rekreacyjno-sportową z dwoma osobami na pokładzie. Stwierdzili brak wystarczającej liczby kamizelek ratunkowych oraz przeterminowane środki pirotechniczne. Nakazali kapitanowi jednostki natychmiastowy powrót do portu.

Funkcjonariusze patrolujący Zatokę Gdańską na jednostce pływającej SG-111 z Kaszubskiego Dywizjonu SG skontrolowali jacht znajdujący się na torze wodnym i w dodatku na kursie kolizyjnym ze statkiem towarowym. Ujawnili przeterminowane środki pirotechniczne oraz brak radia.

 

  • Fot. MOSG
    Fot. MOSG
do góry