Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Współpraca MOSG z Uniwersytetem Szczecińskim - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Współpraca MOSG z Uniwersytetem Szczecińskim

tg
18.05.2022

Upowszechnianie wiedzy o zadaniach Straży Granicznej oraz jej miejscu w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej i doskonalenie nauczania akademickiego dla rozwoju szkolnictwa wyższego to główne cele podpisanego porozumienia o współpracy pomiędzy Morskim Oddziałem Straży Granicznej w Gdańsku a Uniwersytetem Szczecińskim.

Trójstronne porozumienie zostało podpisane 17 maja w Szczecinie przez kontradm. SG Andrzeja Prokopskiego Komendanta MOSG, prof. dr. hab. Waldemara Tarczyńskiego Rektora US i dr hab. Ewelinę Cała-Wacinkiewicz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji US. Dokument określa zasady współpracy w zakresie przygotowania i prowadzenia przez uczelnię oraz jej Wydział Prawa i Administracji oferty edukacyjnej pozostającej w związku z działalnością MOSG.

MOSG zadeklarował merytoryczne wsparcie przy opracowywaniu przez uczelnię zajęć o tematyce związanej z działalnością Straży Granicznej, możliwość współprowadzenia zajęć oraz pomoc w przygotowywaniu wydarzeń o charakterze naukowym lub edukacyjnym. Uczelnia natomiast zadeklarowała utworzenie w ramach studiów podyplomowych nowego kierunku – prawo morskie. 
Współpraca MOSG ze szczecińską uczelnią prowadzona będzie w oparciu o wzajemną promocję wspólnych przedsięwzięć i wymianę informacji mogących mieć wpływ na wspólną działalność. 
 

  • Fot. Uniwersytet Szczeciński Pamiątkowe zdjęcie na Uniwersytecie Szczecińskim Komendanta MOSG i Dziekana Wydziału Prawa i Administracji po podpisaniu porozumienia o współpracy.
    Fot. Uniwersytet Szczeciński
  • Fot. Uniwersytet Szczeciński Porozumienie o współpracy podpisują w Szczecinie Komendant MOSG i Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
    Fot. Uniwersytet Szczeciński
do góry