Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Licealiści na treningu strzeleckim w MOSG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Licealiści na treningu strzeleckim w MOSG

tg
10.11.2022

Uczniowie dwóch klas o profilu Straż Graniczna z IV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku 8 listopada przebywali w Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Szkoła ta jest jedną ze szkół, z którymi na mocy podpisanych porozumień współpracuje Morski Oddział Straży Granicznej.

Licealiści zostali zapoznani z obiektem dydaktycznym, jakim jest strzelnica. Najpierw zostały przedstawione im zasady bezpieczeństwa oraz omówiona budowa i obsługa broni. Po części teoretycznej młodzież miała okazję sprawdzić swoje umiejętności przy wykorzystaniu strzelnicy multimedialnej.

Celem lekcji w MOSG było przybliżenie młodzieży specyfiki służby w Straży Granicznej, ale też popularyzacja wiedzy o formacji, propagowanie zachowań prospołecznych, zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Potencjalni kandydaci do służby w szeregach MOSG wykazywali duże zainteresowanie służbą. Przedstawione zostały im zasady rekrutacji oraz wymogi, jakim powinni sprostać, aby w przyszłości zasilić szeregi SG.

Opiekunami uczniów z ramienia Morskiego Oddziału Straży Granicznej są kpt. SG Iwa Rowińska i st. chor. SG Katarzyna Sęczak.
 

 • Fot. MOSG Licealiści trenują strzelanie na strzelnicy MOSG.
  Fot. MOSG
 • Fot. MOSG Licealiści trenują strzelanie na strzelnicy MOSG.
  Fot. MOSG
 • Fot. MOSG Licealiści trenują strzelanie na strzelnicy MOSG.
  Fot. MOSG
 • Fot. MOSG Licealiści trenują strzelanie na strzelnicy MOSG.
  Fot. MOSG
 • Fot. MOSG
  Fot. MOSG
do góry