Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu gwarancyjnego pojazdu marki SCANIA - Zapytania ofertowe -

Nawigacja

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu gwarancyjnego pojazdu marki SCANIA

Edmund Kamiński
06.12.2019

Wydział Techniki i Zaopatrzenia Morskiego Oddziału Straży Granicznej zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w ramach rozpoznania rynku na wykonanie przeglądu gwarancyjnego marki SCANIA VIN YS2K4X20001901797 model K 410 EB4x2NI silnik 6982180 Ofertę proszę przesłać do dnia 09.12.2019 r. do godz. 12.00. na adres e-mail: edmund.kaminski@strazgraniczna.pl , Fax 58 524 27 25 lub do siedziby MOSG w Gdańsku W ofercie proszę podać wartość (brutto) wykonania przeglądu oraz potwierdzić sposób płatności - przelew (14 dni). termin realizacji przeglądu max. do 13.12.2019 r. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Ewentualnych dodatkowych informacji w powyższej sprawie mogą udzielić osoby: p. Edmund Kamiński tel. (58) 5242180, kom. 721 961 581, adres: Morski Oddział Straży Granicznej ul. Oliwska 35 80-563 Gdańsk

do góry