Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Dostawa oleju napędowego grzewczego do obiektów Morskiego Oddziału Straży Granicznej - 2020 -

Nawigacja

2020

Dostawa oleju napędowego grzewczego do obiektów Morskiego Oddziału Straży Granicznej

Jakub Jędrzejak
20.05.2020

3/ZP/2020

UWAGA! W treści Załącznika nr 1 omyłkowo podano datę 19.06.2019 r. zamiast prawidłowej daty 28.05.2020 r. Wypełniajac formularz oferty nalezy stosować się do wytycznych odnośnie obliczenia ceny zawartych w pkt.4.4. SIWZ.

do góry