Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Dostawa i montaż mebli do obiektu Morskiego Oddziału Straży Granicznej w m. Gdańsku-Rębiechowie - 2020 -

Nawigacja

2020

Dostawa i montaż mebli do obiektu Morskiego Oddziału Straży Granicznej w m. Gdańsku-Rębiechowie

Ewa Haberny-Nowicka
17.06.2020

Sprawa nr 5/ZP/2020

Zamawiajacy dołącza wzór oswiadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp dla Wykonawców, którzy zechcą z niego skorzystać.

do góry