Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Dostawa pierwszego wyposażenia (urządzenia informatyczne i łącznościowe) dla zadania „Przebudowa obiektów w Placówce Straży Granicznej w m. Krynica Morska” – etap I. - 2020 -

Nawigacja

2020

do góry