Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Dostawa pierwszego wyposażenia (urządzenia informatyczne i łącznościowe) w ramach inwestycji pod nazwą „Budowa bazy dla poduszkowców i jednostek pływających w m. Nowa Pasłęka” - 2020 -

Nawigacja

2020

Dostawa pierwszego wyposażenia (urządzenia informatyczne i łącznościowe) w ramach inwestycji pod nazwą „Budowa bazy dla poduszkowców i jednostek pływających w m. Nowa Pasłęka”

Ewa Haberny-Nowicka
04.09.2020

Sprawa nr 13/ZP/2020

do góry