Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Dostawa magnetronów i enkondera dla potrzeb stacji radarowych Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich (ZSRN) - Zamówienia rozstrzygnięte -

Nawigacja

Zamówienia rozstrzygnięte

Dostawa magnetronów i enkondera dla potrzeb stacji radarowych Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich (ZSRN)

Jakub Jędrzejak
16.04.2021

4/ZP/2021

do góry