Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Sprawdzili pobyt i pracę cudzoziemców - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Sprawdzili pobyt i pracę cudzoziemców

z
08.06.2018

Funkcjonariusze z Morskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili 20 obywateli Ukrainy oraz Serba i Macedończyka, którzy nielegalnie przebywali w Polsce. To efekt prowadzonych w mijającym tygodniu kontroli legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców.

Cudzoziemcy najczęściej nie mieli ważnych wiz bądź przeterminowali dopuszczalny okres pobytu w Polsce. W 7 przypadkach naruszenie przepisów polegało na nielegalnym wykonywaniu pracy. Wobec wszystkich cudzoziemców zostały wszczęte postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji zobowiązujących do powrotu z zakazem ponownego wjazdu na czas od 6 miesięcy do 3 lat.

Od stycznia do końca maja tego roku funkcjonariusze z Morskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili łącznie przeszło 650 kontroli legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców. W ich wyniku ujawnili ponad 1300 przypadków nielegalnego pobytu bądź pracy, blisko 300 cudzoziemcom wydali decyzje zobowiązujące do powrotu.

  • Fot. MOSG
    Fot. MOSG
do góry