Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Zmiana Komendantów Straży Granicznej w Krynicy Morskiej i w Elblągu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zmiana Komendantów Straży Granicznej w Krynicy Morskiej i w Elblągu

tg
15.06.2018

W Placówce Straży Granicznej w Krynicy Morskiej oraz w Placówce SG w Elblągu 15 czerwca nastąpiła zmiana na stanowisku komendanta. Od tej pory obowiązki komendanta w Krynicy Morskiej pełni mjr SG Marek Zacharski a w Elblągu kmdr ppor. SG Zbigniew Lenart.

Wprowadzenia oficerów, którym powierzono pełnienie obowiązków komendanta w Krynicy Morskiej oraz w Elblągu, dokonał Zastępca Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej kmdr SG Wojciech Heninborch wraz z naczelnikiem Wydziału Kadr i Szkolenia MOSG kmdr. por. SG Jarosławem Górskim w obecności funkcjonariuszy obu placówek. Mjr. SG Markowi Zacharskiemu i kmdr. ppor. SG Zbigniewowi Lenartowi Zastępca Komendanta MOSG życzył sukcesów w działalności służbowej.

Mjr SG Marek Zacharski był dotąd zastępcą komendanta Placówki SG w Elblągu, czasowo pełniącym w tej placówce obowiązki komendanta, a kmdr ppor. SG Zbigniew Lenart zastępcą naczelnika Wydziału ds. Cudzoziemców w Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku.

Pełnienie obowiązków zastępcy komendanta w Placówce Straży Granicznej w Elblągu Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Andrzej Prokopski z dniem 15 czerwca powierzył por. SG Jerzemu Gutowskiemu, który był kierownikiem grupy służby granicznej w Placówce SG w Krynicy Morskiej.

  • Fot. MOSG
    Fot. MOSG
  • Fot. MOSG
    Fot. MOSG
  • Fot. MOSG
    Fot. MOSG
do góry