Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Mandaty za nielegalną pracę - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Mandaty za nielegalną pracę

z
12.07.2018

Ponad 40 pracujących niezgodnie z prawem cudzoziemców ujawnili podczas dwóch kontroli legalności zatrudnienia funkcjonariusze z Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Funkcjonariusze z Placówki SG w Szczecinie skontrolowali firmę produkcyjną z powiatu polickiego. Ustalili, że pracowało tam 23 obywateli Ukrainy, którzy nie mieli zezwolenia na pracę. 16 z nich zostało za to ukaranych mandatem po 1000 zł każdy. Przeciwko 7 pozostałym strażnicy graniczni skierują do sądu wnioski o ukaranie. Wobec większości cudzoziemców zostaną wszczęte postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu.  

Do sądu trafią wnioski o ukaranie właścicieli przedsiębiorstwa, którzy powierzyli pracę cudzoziemcom. Z uwagi na ujawnione naruszenia, funkcjonariusze dodatkowo nałożyli mandaty na pełnomocników firmy.

Z kolei funkcjonariusze z Placówki SG w Elblągu zakończyli kontrolę legalności zatrudnienia cudzoziemców w firmie budowlanej z powiatu kwidzyńskiego. Stwierdzili, że wśród ponad 100 cudzoziemców 21 obywateli Ukrainy pracowało tam nielegalnie. W większości przypadków nadużycia wynikały z różnicy wysokości wynagrodzenia zadeklarowanego przez pracodawcę w urzędzie pracy, a tym faktycznie otrzymywanym przez zatrudnionych obcokrajowców. Jeden z obywateli Ukrainy pracował po dopuszczalnym okresie pobytu w ramach ruchu bezwizowego.

Funkcjonariusze ustalili ponadto, że pracodawca, nie dopełniając obowiązku informacyjnego wobec powiatowego urzędu pracy z tytułu rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy, dopuścił się popełnienia 39 wykroczeń. Zostanie wobec niego skierowany do sądu wniosek o ukaranie. Grozi mu grzywna do 30 tys. zł.

  • Fot. MOSG
    Fot. MOSG
do góry