Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Współpraca z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Współpraca z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni

z
22.01.2020

Działalność szkoleniowa będzie głównym obszarem współpracy pomiędzy Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni i Morskim Oddziałem Straży Granicznej w Gdańsku. List intencyjny w tej sprawie podpisali 21 stycznia w Gdyni Rektor – Komendant AMW kadm. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht i Komendant MOSG kmdr SG Andrzej Prokopski.

Szefowie obu instytucji zadeklarowali wolę współpracy w zakresie działalności szkoleniowej, która będzie miała na celu efektywne wykorzystanie posiadanego potencjału dydaktycznego i treningowego. Głównymi obszarami wspólnych działań mają być szkolenia, kursy i ćwiczenia, a także upowszechnianie wiedzy związanej z pełnieniem służby na morzu.

  • Fot. Krzysztof Miłosz AMW
    Fot. Krzysztof Miłosz AMW
  • Fot. Krzysztof Miłosz AMW
    Fot. Krzysztof Miłosz AMW
  • Fot. Krzysztof Miłosz AMW
    Fot. Krzysztof Miłosz AMW
do góry