Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Pracowali i zatrudniali nielegalnie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pracowali i zatrudniali nielegalnie

z
01.03.2021

Przeszło 50 cudzoziemców pracowało nielegalnie w zakładzie przetwórstwa ryb w województwie pomorskim. Zatrudniła ich agencja pracy z Dolnego Śląska, którą skontrolowali funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gdyni. Właściciele firmy, dwaj obywatele Ukrainy, również nie mieli pozwolenia na prowadzenie takiej działalności.

Skontrolowani pracownicy to w większości obywatele Ukrainy. Byli wśród nich również Białorusini i Gruzini. Wszyscy zostali przez dolnośląską agencję oddelegowani do pracy na Pomorze w charakterze przetwórców ryb. Jak ustalili gdyńscy strażnicy graniczni, 52 cudzoziemców pracowało nielegalnie. Nie mieli oni głównie odpowiednich zezwoleń na pracę bądź ważnych oświadczeń. Ponadto w 10 przypadkach funkcjonariusze stwierdzili brak zawarcia umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej w wymaganej formie. Z kolei wobec 35 osób pracodawca nie dopełnił obowiązku poinformowania urzędu pracy o podjęciu bądź niepodjęciu pracy przez cudzoziemca.

Jak się dodatkowo okazało, dwaj wspólnicy prowadzący agencję, obywatele Ukrainy, także nie mieli odpowiednich zezwoleń na pracę. Funkcjonariusze ukarali ich mandatami. Oprócz tego wobec prezesa skontrolowanej firmy zostanie skierowany wniosek do sądu.

do góry