Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Mieli zatrudniać tysiące cudzoziemców, pracowało tylko 168 osób - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Mieli zatrudniać tysiące cudzoziemców, pracowało tylko 168 osób

z
02.08.2021

Tysiące dokumentów umożliwiających zatrudnienie cudzoziemców w Polsce uzyskała agencja pracy w Gdańsku, mimo to powierzyła pracę zaledwie 168 osobom. Wykazała to kontrola legalności zatrudnienia przeprowadzona przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Gdańsku.

Spółkę prowadziło troje obywateli Ukrainy, spośród których dwoje nie miało odpowiedniego zezwolenia na pracę. Strażnicy graniczni szczegółowo zweryfikowali podmiot pod względem legalności zatrudniania i powierzania pracy cudzoziemcom. Jak się okazało, firma zdobyła ponad sześć tysięcy różnego rodzaju dokumentów, które umożliwiały cudzoziemcom legalny wjazd i pracę w Polsce. Były to w większości oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, zezwolenia na pracę i wnioski o wydanie zezwoleń na prace sezonowe. Tymczasem w trakcie kontroli pracodawca przedstawił dokumenty potwierdzające powierzenie pracy zaledwie 168 osobom. Wśród nich 129 świadczyło pracę nielegalnie. Byli to głównie obywatele Ukrainy, Gruzji i Białorusi, którzy nie mieli odpowiednich zezwoleń, pracowali na warunkach innych niż wskazane w zezwoleniach bądź nie mieli pisemnych umów.

  • Fot. MOSG Napis "Straż Graniczna" na kurtce.
    Fot. MOSG
do góry