Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Zakończenie projektu w zakresie wsparcia finansowego Wspólnych Polsko-Niemieckich Placówek - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zakończenie projektu w zakresie wsparcia finansowego Wspólnych Polsko-Niemieckich Placówek

z
28.09.2021

24 września zakończyła się trwająca trzy dni konferencja zamykająca prowadzony od 3 lat projekt wsparcia finansowego Wspólnych Polsko-Niemieckich Placówek ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W Świeradowie-Zdroju przez trzy kolejne dni (22-24.09) trwała konferencja, na której podsumowano trwający od listopada 2018 roku projekt mający na celu wsparcie finansowe Wspólnych Polsko-Niemieckich Placówek. Wskazano w nim 4 główne cele, które w całości zostały zrealizowane. Zdecydowanie zwiększono liczbę wspólnych patroli pełniących służbę w strefie nadgranicznej, wzmocniono zdolności operacyjne patroli mieszanych. Dzięki wymianom eksperckim, funkcjonariuszom udało się lepiej poznać, a tym samym wzmocnić wzajemne zaufanie podczas pełnionych służb. Projekt pozwolił także na zwiększenie świadomości w zakresie przestępczości oraz nielegalnej migracji w strefie nadgranicznej. Wypracowano także wspólną analizę ryzyka wspomagającą skuteczne planowanie patroli w rejonach najbardziej narażonych nielegalną migracją. Podczas realizacji projektu osoby odpowiedzialne za poszczególne pakiety wielokrotnie spotykały się, by dopracować najmniejsze szczegóły.  

Wśród głównych działań, na które przeznaczono prawie 679 tyś. euro (w tym kwota dofinansowania z ISF 611 tyś. euro), zakupiono 6 samochodów patrolowych wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia kontroli. Dla lepszej rozpoznawalności auta oznakowano w szczególny sposób. Zakupiono także nowoczesny mobilny sprzęt radiowy.

Podczas trwania projekty przeprowadzono wspólne szkolenia językowe, które w znacznym stopniu wpłynęły na możliwości komunikacyjne funkcjonariuszy w mieszanych patrolach. Funkcjonariusze mieli także możliwość wzięcia udziału w treningach bezpiecznej jazdy. Zrealizowano także ciąg ćwiczeń, których scenariusze opierały się na realistycznych założeniach, a ich celem było doskonalenie podejmowanych czynności, umiejętność współpracy, komunikowania, a także podniesienie kompetencji językowych funkcjonariuszy biorących udział w ćwiczeniach. Dodatkowo zaangażowanie profesjonalnych trenerów pozwoliło wskazać zarówno bardzo dobrze wykonane elementy, jak i te, które wymagają dalszego doskonalenia.  

Opracowano także i wydano wspólne dwujęzyczne materiały zawierające procedury i akty prawne obu krajów. Funkcjonariusze Straży Granicznej i niemieckiej policji (BPOL) uczestniczyli w krótkoterminowych wymianach między jednostkami obu krajów.

Wspólne Polsko-Niemieckie Placówki (WPNP) stały się istotnym elementem kompensacyjnym na polsko-niemieckim obszarze Schengen. Codzienne służby, realizowane w rejonach wyznaczonych na podstawie wspólnej analizy ryzyka, od wielu lat wpływają na podwyższenie poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa przez mieszkańców pogranicza.

W konferencji udział wziął Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Michalski wraz z zastępcą płk. SG Pawłem Maziec. Morski Oddział Straży Granicznej, który odpowiada za Wspólną Polsko-Niemiecką Placówkę w Pomellen, reprezentował zastępca komendanta kmdr. por. SG Lesław Krysa. Z zaproszenia skorzystał także Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG płk SG Jacek Wysokiński. Natomiast partnerów niemieckich reprezentował Prezydent Dyrekcji Policji Federalnej Niemiec w Berlinie Karl-Heinz Weidner, Prezydent Dyrekcji Policji Federalnej Niemiec w Pirnie André Hesse oraz zastępca Prezydenta Dyrekcji Policji Federalnej Niemiec w Bad Bramstedt Frank Goerke.

Na konferencji gościli również: ppłk SG Danuta Łazarczyk - Oficer Łącznikowy Straży Granicznej przy Ambasadzie RP w Berlinie oraz Oliwier Bahro Oficer Łącznikowy Policji Federalnej Niemiec przy Ambasadzie RFN w Warszawie.

do góry