Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej We Władysławowie posadzono Dąb Pamięci Patrona Placówki SG  - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

We Władysławowie posadzono Dąb Pamięci Patrona Placówki SG 

tg
17.05.2022

Z udziałem kontradm. SG Andrzeja Prokopskiego Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej 16 maja na terenie Placówki Straży Granicznej we Władysławowie odbyła się uroczystość posadzenia Dębu Pamięci generała Józefa Hallera. Dowódca Błękitnej Armii, który zasłynął z zaślubin Polski z morzem w 1920 roku, został patronem tej placówki 30 listopada 2018 roku.

Obecni byli: ppłk SG Krzysztof Maluchnik Komendant Placówki SG we Władysławowie wraz z podległymi funkcjonariuszami, Kolegium Komendanta MOSG, poczet sztandarowy i Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej, która nadała oprawę muzyczną. W uroczystości wzięli udział: Roman Kużel Burmistrz Władysławowa, Barbara Kos-Dąbrowska Dyrektor Muzeum Ziemi Puckiej i delegacja uczniów klasy o profilu Straż Graniczna z Powiatowego Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Kłaninie.

Apel rozpoczął się złożeniem meldunku Komendantowi MOSG przez dowódcę uroczystości kpt. SG Krzysztofa Zielonkę i odegraniem hymnu państwowego. Przedstawiona została sylwetka patrona gen. broni Józefa Hallera. Posadzenie Dębu Pamięci przez kontradm. SG Andrzeja Prokopskiego, ppłk. SG Krzysztofa Maluchnika i Barbarę Kos-Dąbrowską poprzedziło wystąpienie Komendanta MOSG. Nawiązał do postaci patrona, który, jak podkreślił, jest niezwykle istotny dla Pomorza i całej Polski. Mówiąc o zaślubinach Polski z morzem, kontradm. SG Andrzej Prokopski dodał, że tym samym generał Haller wyznaczył jeden z najważniejszych momentów w historii naszej Ojczyzny i zapisał go w pamięci potomnych. Admirał wskazał, że moment ten był jednocześnie symbolicznym przekazaniem formacjom wojskowym misji ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa morskiej granicy odzyskanego Państwa Polskiego. 

Obok posadzonego dębu Komendanci MOSG i PSG odsłonili tablicę upamiętniającą to wydarzenie, a kapelan MOSG kmdr ppor. SG Andrzej Szpura odmówił modlitwę oraz poświęcił dąb i tablicę. Przed tablicą pamiątkową komendanci złożyli wiązanki kwiatów, a uczniowie zapalili znicz. Dopełnieniem uroczystości był krótki koncert w wykonaniu Orkiestry MOSG. 

Generał Józef Haller (1873-1960) odegrał istotną rolę w tworzeniu II Rzeczpospolitej Polskiej i umacnianiu jej granic. W 1919 roku przybył do Polski na czele nowocześnie wyposażonej armii, którą włączono w ogólną siłę zbrojną Rzeczpospolitej. Wykonując zadanie objęcia w posiadanie przyznanego Polsce traktatem wersalskim Pomorza, 10 lutego 1920 roku w Pucku dokonał symbolicznego zaślubienia Polski z Bałtykiem. Od 30 listopada 2018 roku jest patronem Placówki Straży Granicznej we Władysławowie, w której znajduje się izba pamięci z pamiątkami polskich formacji granicznych. Funkcjonariusze dzielą się swoją wiedzą z dziećmi i młodzieżą szkolną odwiedzającą placówkę przy okazji różnych uroczystości czy też w ramach działalności edukacyjnej. Przybliżają tu postać patrona i jego rolę, jaką odegrał w dziejach Polski, a zwłaszcza regionu, w którym funkcjonuje PSG we Władysławowie. Posadzony dziś dąb pamięci jest żywym pomnikiem upamiętniającym tego dowódcę Błękitnej Armii. 
 

 • Fot. Andrzej Kubiak Uroczystość posadzenia Dębu Pamięci generała Hallera na terenie Placówki Straży Granicznej we Władysławowie.
  Fot. Andrzej Kubiak
 • Fot. Andrzej Kubiak Uroczystość posadzenia Dębu Pamięci generała Hallera na terenie Placówki Straży Granicznej we Władysławowie.
  Fot. Andrzej Kubiak
 • Fot. Andrzej Kubiak Uroczystość posadzenia Dębu Pamięci generała Hallera na terenie Placówki Straży Granicznej we Władysławowie.
  Fot. Andrzej Kubiak
 • Fot. Andrzej Kubiak Uroczystość posadzenia Dębu Pamięci generała Hallera na terenie Placówki Straży Granicznej we Władysławowie.
  Fot. Andrzej Kubiak
 • Fot. Andrzej Kubiak Uroczystość posadzenia Dębu Pamięci generała Hallera na terenie Placówki Straży Granicznej we Władysławowie.
  Fot. Andrzej Kubiak
 • Fot. Andrzej Kubiak Uroczystość posadzenia Dębu Pamięci generała Hallera na terenie Placówki Straży Granicznej we Władysławowie.
  Fot. Andrzej Kubiak
 • Fot. Andrzej Kubiak Uroczystość posadzenia Dębu Pamięci generała Hallera na terenie Placówki Straży Granicznej we Władysławowie.
  Fot. Andrzej Kubiak
 • Fot. Andrzej Kubiak Uroczystość posadzenia Dębu Pamięci generała Hallera na terenie Placówki Straży Granicznej we Władysławowie.
  Fot. Andrzej Kubiak
 • Fot. Andrzej Kubiak Uroczystość posadzenia Dębu Pamięci generała Hallera na terenie Placówki Straży Granicznej we Władysławowie.
  Fot. Andrzej Kubiak
 • Fot. Andrzej Kubiak Uroczystość posadzenia Dębu Pamięci generała Hallera na terenie Placówki Straży Granicznej we Władysławowie.
  Fot. Andrzej Kubiak
 • Fot. Andrzej Kubiak Uroczystość posadzenia Dębu Pamięci generała Hallera na terenie Placówki Straży Granicznej we Władysławowie.
  Fot. Andrzej Kubiak
 • Fot. Andrzej Kubiak Uroczystość posadzenia Dębu Pamięci generała Hallera na terenie Placówki Straży Granicznej we Władysławowie.
  Fot. Andrzej Kubiak
 • Fot. Andrzej Kubiak Uroczystość posadzenia Dębu Pamięci generała Hallera na terenie Placówki Straży Granicznej we Władysławowie.
  Fot. Andrzej Kubiak
do góry