Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Praca bez zezwoleń - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Praca bez zezwoleń

z
19.05.2022

Kontrolę wykonywania pracy przez cudzoziemców i powierzania im pracy w agencji pracy tymczasowej zakończyli funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Świnoujściu. Ustalili, że obcokrajowcy pracowali bez zezwoleń.

Strażnicy graniczni zainteresowali się mającą swoją siedzibę w Legnicy agencją pracy tymczasowej, która użyczyła pracowników, cudzoziemców, do wykonywania prac w zakładzie wytwarzającym armaturę sanitarną na terenie powiatu gryfickiego. W trakcie kontroli zweryfikowali wykonywanie pracy przez 40 cudzoziemców. Jak się okazało, obcokrajowcy nie mieli odpowiednich zezwoleń na wykonywanie pracy. Dodatkowo w trzech  przypadkach praca została powierzona cudzoziemcom niemającym dokumentów uprawniających ich do legalnego pobyt na terytorium Polski, z pięcioma osobami nie zawarto umów w odpowiedniej formie. Ponadto kontrolowany pracodawca nie dopełnił obowiązku pisemnego powiadomienia właściwego powiatowego urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy w wymaganym terminie. Przeciwko niemu i cudzoziemcom zostaną skierowane wnioski do sądu o ukaranie.

 

  • Fot. MOSG Belka ostrzegawcza z napisem Straż Graniczna na samochodzie.
    Fot. MOSG
do góry