Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Święto Straży Granicznej w MOSG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Święto Straży Granicznej w MOSG

tg
27.05.2022

Ostatnie dwa lata były dla Straży Granicznej, w tym również Morskiego Oddziału, czasem szczególnym, pełnym wyzwań i ogromnej mobilizacji – powiedział kontradm. SG Andrzej Prokopski Komendant MOSG podczas obchodzonego 26 maja w Gdańsku święta Straży Granicznej. 

31. rocznicę powołania formacji zainaugurowano mszą świętą w intencji funkcjonariuszy i pracowników odprawioną w koncelebrze pod przewodnictwem dziekana SG ks. prał. kan. płk. SG Zbigniewa Kępy w kościele św. Jadwigi Śląskiej w Gdańsku Nowym Porcie. 

Przed rozpoczęciem uroczystości w Komendzie MOSG Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich i kontradm. SG Andrzej Prokopski w asyście zastępców kmdr. SG Wojciecha Heninborcha oraz kmdr. por. SG Lesława Krysy złożyli wiązankę kwiatów pod obeliskiem Patrona MOSG płk. Karola Bacza. 

W apelu z okazji święta Straży Granicznej uczestniczyli: kadra kierownicza oddziału, funkcjonariusze i pracownicy, poczet sztandarowy i Orkiestra MOSG. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. wojewodowie: pomorski Dariusz Drelich i zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, biskup pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej Wiesław Szlachetka, przedstawiciele służb mundurowych, urzędów, szkół i instytucji na co dzień współpracujących z Morskim Oddziałem Straży Granicznej. 

Wręczone zostały odznaczenia, akty mianowań i wyróżnienia. Za wybitne zasługi dla formacji Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyróżniającym się funkcjonariuszom nadał złote, srebrne i brązowe Medale Za Zasługi dla Straży Granicznej. Złotym odznaczono Wojewodę Zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego i kmdr. por. SG Grzegorza Glistę Naczelnika Wydziału Kontroli w MOSG, srebrnym nadinsp. Tomasza Trawińskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie i st. bryg. Dariusza Żywickiego Zastępcę Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku. 

Medalem Trzydziestolecia Powołania Straży Granicznej uhonorowani zostali m.in. nadinsp. Andrzej Łapiński Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku i kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec Dowódca 3. Flotylli Okrętów, ppłk Krzysztof Gottschlick Dyrektor Delegatury ABW w Gdańsku i kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Komendant MOSG został wyróżniony Medalem 30-lecia NSZZ FSG.

Monety okolicznościowe „Ochrona polskiej granicy wschodniej 2022” otrzymali Wojewoda Pomorski i Zachodniopomorski oraz Biskup Pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej.

Wręczone zostały Odznaki Straży Granicznej i Odznaki Pamiątkowe MOSG. Medalem 30-lecia MOSG uhonorowano m.in. Dziekana Straży Granicznej ks. płk. SG Zbigniewa Kępę, kpt. ż.w. Zbigniewa Sulatyckiego Przewodniczącego Konwentu Morskiego i mjr. SG Marcina Kolasę Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FSG.

Podczas apelu Dyrektor NBP w Gdańsku Wiktor Kamiński przekazał Komendantowi MOSG monety okolicznościowe, a Krzysztof Drażba z gdańskiego Oddziału IPN broszurę pt. „Historia w murach zamknięta. Koszary w Gdańsku Nowym Porcie”. 

Z okazji tegorocznego święta Straży Granicznej na wyższe stopnie awansowało w MOSG 12 funkcjonariuszy w korpusie oficerskim, 72 w chorążych i także 72 w podoficerskim. 
Komendant MOSG pogratulował wszystkim odznaczonym, wyróżnionym i awansowanym na wyższe stopnie, zwłaszcza nowo promowanym oficerom Straży Granicznej. Na kolejne dni realizowanych obowiązków służbowych Komendant MOSG życzył zdrowia, rozwagi przy podejmowaniu wszelkich decyzji oraz wiele satysfakcji płynącej z pracy i służby w szeregach pracowników oraz funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Apel zakończyły pieśń reprezentacyjna SG „Na straży granic” w wykonaniu autora tekstu plut. SG Piotra Saczka i mł. chor. SG Grzegorza Kamińskiego.

Uroczystości towarzyszyła wystawa plenerowa pt. „Będzie wielka albo nie będzie jej wcale. Walka o granice Polski w latach 1918–1921”. Jej tematem jest walka Polski o granice w latach 1918–1921. Została przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej IPN. 

 • Fot. Łukasz Zwoliński Obchody Święta Straży Granicznej w Morskim Oddziale Straży Granicznej w Gdańsku.
  Fot. Łukasz Zwoliński
 • Fot. Łukasz Zwoliński Obchody Święta Straży Granicznej w Morskim Oddziale Straży Granicznej w Gdańsku.
  Fot. Łukasz Zwoliński
 • Fot. Andrzej Kubiak Obchody Święta Straży Granicznej w Morskim Oddziale Straży Granicznej w Gdańsku.
  Fot. Andrzej Kubiak
 • Fot. Andrzej Kubiak Obchody Święta Straży Granicznej w Morskim Oddziale Straży Granicznej w Gdańsku.
  Fot. Andrzej Kubiak
 • Fot. Andrzej Kubiak Obchody Święta Straży Granicznej w Morskim Oddziale Straży Granicznej w Gdańsku.
  Fot. Andrzej Kubiak
 • Fot. Andrzej Kubiak Obchody Święta Straży Granicznej w Morskim Oddziale Straży Granicznej w Gdańsku.
  Fot. Andrzej Kubiak
 • Fot. Andrzej Kubiak Obchody Święta Straży Granicznej w Morskim Oddziale Straży Granicznej w Gdańsku.
  Fot. Andrzej Kubiak
 • Fot. Andrzej Kubiak Obchody Święta Straży Granicznej w Morskim Oddziale Straży Granicznej w Gdańsku.
  Fot. Andrzej Kubiak
 • Fot. Andrzej Kubiak Obchody Święta Straży Granicznej w Morskim Oddziale Straży Granicznej w Gdańsku.
  Fot. Andrzej Kubiak
 • Fot. Andrzej Kubiak Obchody Święta Straży Granicznej w Morskim Oddziale Straży Granicznej w Gdańsku.
  Fot. Andrzej Kubiak
 • Fot. Andrzej Kubiak Obchody Święta Straży Granicznej w Morskim Oddziale Straży Granicznej w Gdańsku.
  Fot. Andrzej Kubiak
 • Fot. Andrzej Kubiak Obchody Święta Straży Granicznej w Morskim Oddziale Straży Granicznej w Gdańsku.
  Fot. Andrzej Kubiak
 • Fot. Andrzej Kubiak Obchody Święta Straży Granicznej w Morskim Oddziale Straży Granicznej w Gdańsku.
  Fot. Andrzej Kubiak
 • Fot. Andrzej Kubiak Obchody Święta Straży Granicznej w Morskim Oddziale Straży Granicznej w Gdańsku.
  Fot. Andrzej Kubiak
 • Fot. Andrzej Kubiak Obchody Święta Straży Granicznej w Morskim Oddziale Straży Granicznej w Gdańsku.
  Fot. Andrzej Kubiak
 • Fot. Andrzej Kubiak Obchody Święta Straży Granicznej w Morskim Oddziale Straży Granicznej w Gdańsku.
  Fot. Andrzej Kubiak
 • Fot. Andrzej Kubiak Obchody Święta Straży Granicznej w Morskim Oddziale Straży Granicznej w Gdańsku.
  Fot. Andrzej Kubiak
 • Fot. Andrzej Kubiak Obchody Święta Straży Granicznej w Morskim Oddziale Straży Granicznej w Gdańsku.
  Fot. Andrzej Kubiak
 • Fot. Andrzej Kubiak Obchody Święta Straży Granicznej w Morskim Oddziale Straży Granicznej w Gdańsku.
  Fot. Andrzej Kubiak
do góry