Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej MOSG na 20-leciu Centrum Operacji Morskich - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

MOSG na 20-leciu Centrum Operacji Morskich

z
07.07.2022

Dynamiczny pokaz działań funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań na wodzie i stoisko promocyjne z ofertą naboru do służby – w taki sposób zaprezentował się 7 lipca Morski Oddział Straży Granicznej podczas uroczystości i pikniku wojskowego w Gdyni z okazji 20. rocznicy utworzenia Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego.

Wydział Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej to wyróżniający się charakterem i specyfiką zadań pododdział szybkiego reagowania, w którego skład wchodzą specjalnie szkoleni funkcjonariusze Straży Granicznej. Zorganizowany przy Nabrzeżu Prezydenta gdyński piknik wojskowy był okazją do zaprezentowania ich umiejętności. Zgodnie ze scenariuszem pokazu, strażnicy graniczni przy użyciu szybkich łodzi pontonowych opanowali abordażem jacht, na którym mogli przebywać uzbrojeni organizatorzy przerzutu ludzi.

Z kolei na stoisku promocyjnym funkcjonariusze zachęcali do wstąpienia w szeregi Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Odwiedzający mogli szczegółowo zapoznać się z procedurami kwalifikacyjnymi i warunkami, jakie muszą spełniać kandydaci na strażników granicznych.

 

 • Fot. MOSG Funkcjonariusze WZD MOSG płyną pontonem.
  Fot. MOSG
 • Fot. MOSG Funkcjonariusze WZD MOSG płyną pontonem.
  Fot. MOSG
 • Fot. MOSG Funkcjonariusze WZD MOSG abordują jacht.
  Fot. MOSG
 • Fot. MOSG Funkcjonariusze WZD MOSG abordują jacht.
  Fot. MOSG
 • Fot. MOSG Funkcjonariusze WZD MOSG abordują jacht.
  Fot. MOSG
 • Fot. MOSG Funkcjonariusze rozmawiają z odwiedzającymi stoisko.
  Fot. MOSG
 • Fot. MOSG Funkcjonariusze rozmawiają z odwiedzającymi stoisko.
  Fot. MOSG
 • Fot. MOSG Funkcjonariusze rozmawiają z odwiedzającymi stoisko.
  Fot. MOSG
 • Fot. MOSG Funkcjonariusze WZD MOSG płyną pontonem.
  Fot. MOSG
 • Fot. MOSG Funkcjonariusze WZD MOSG płyną pontonem.
  Fot. MOSG
 • Fot. MOSG Funkcjonariusze WZD MOSG płyną pontonem.
  Fot. MOSG
 • Fot. MOSG Funkcjonariusze WZD MOSG płyną pontonem.
  Fot. MOSG
do góry