Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej BSRBCC -

Nawigacja

BSRBCC

BSRBCC

04.08.2014


Forum Współpracy Służb Granicznych Państw Regionu Morza Bałtyckiego - BSRBCC (Baltic Sea Region Border Control Cooperation)

bsrbcc

Forum Współpracy Służb Granicznych Państw Region Morza Bałtyckiego (BSRBCC) została zainicjowana w trakcie piątej konferencji ministerialnej Rady Państw Morza Bałtyckiego (Council of the Baltic Sea States - CBSS) w 1996 r. w Kalmar w Szwecji. W konsekwencji inicjatywy politycznej, w ramach pierwszej konferencji szefów służb granicznych dziesięciu państw regionu Morza Bałtyckiego w Turku w Finlandii w 1997 r. doszło do formalnego powołania do życia BSRBCC, jako platformy współpracy służb granicznych w regionie, koncentrującej się na zapewnieniu bezpieczeństwa granic, przeciwdziałaniu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem nielegalnej migracji, przemytu towarów, jak również naruszeń przepisów obowiązujących na obszarach morskich. BSRBCC skupia swoją uwagę na granicach i obszarach morskich współdziałających krajów, stanowiąc obecnie modelowe rozwiązanie organizacji współpracy służb granicznych na szczeblu regionalnym. W ramach BSRBCC aktywnie współdziałają służby graniczne Danii, Estonii, Federacji Rosyjskiej, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Szwecji oraz Islandii - w charakterze obserwatora. Gremium decyzyjnym określającym strategiczne kierunki rozwoju BSRBCC jest coroczna Konferencja Szefów Służb BSRBCC. Platformę ekspercką wypracowującą praktyczne rozwiązania na szczeblu wykonawczym jest tzw. Bałtycki Komitet Graniczny (Baltic Border Committee - BBC). W ramach BSRBCC w poszczególnych służbach funkcjonują Narodowe Centra Koordynacyjne (National Co-ordination Centers - NCCs), realizujące zadania w systemie całodobowym. Przyjęto zasadę koordynacji współpracy BSRBCC w formie rotacyjnego przewodnictwa w cyklu rocznym, przez wybraną służbę graniczną zaangażowaną w proces współdziałania, która rozwija Międzynarodowe Centrum Koordynacyjne (International Co-ordination Center - ICC). Dotychczas zadania w ramach przewodnictwa w BSRBCC realizowane były odpowiednio przez służby graniczne:

 • Finlandii - 1997 - 1998
 • Szwecji - 1998 - 1999
 • Federacji Rosyjskiej - 1999 - 2000
 • Niemiec - 2000 - 2001
 • Estonii - 2001 - 2002
 • Polski (Straż Graniczna) - 2002 - 2003
 • Litwy - 2003 - 2004
 • Łotwy - 2004 - 2005
 • Norwegii - 2005 - 2006
 • Finlandii - 2006 - 2007
 • Szwecji - 2007 - 2008
 • Niemiec - 2009
 • Federacji Rosyjskiej - 2010
 • Polski (Straż Graniczna) - 2011
 • Danii - 2012
 • Finlandii - 2013
 • Estonii - 2014
 • Litwy - 2015
 • Łotwy - 2016
 • Norwegii - 2017
 • Szwecji - 2018
 • Danii - 2019
 • Niemiec - 2020
 • Niemiec - 2021

W ramach BSRBCC realizowana jest bieżąca wymiana informacji, wymiana ekspertów, wspólne szkolenia doskonalące, graniczne ćwiczenia i operacje morskie, spotkania na szczeblu eksperckim poświęcone wybranym zagadnieniom współpracy, wspólna analiza zagrożeń w regionie. BSRBCC współpracuje z wieloma odrębnymi forami współdziałania w zakresie bezpieczeństwa granic. Głównym partnerem jest Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex).

W trakcie XXII Konferencji Szefów Służb BSRBCC w dniach 3-5.12.2019 r. w Danii, Policja Krajowa Danii przekazała przewodnictwo w BSRBCC Policji Federalnej Niemiec (BPOL), która koordynowała współpracę służb granicznych w 2020 roku.

Ze względu na sytuację pandemiczną w 2020 roku Policja Federalna Niemiec przeniosła realizację Planu Przewodnictwa w BSRBCC na rok 2021.

http://www.cbss.org
http://www.bsrbcc.org
http://www.frontex.europa.eu

do góry