Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Struktura i zasięg -

Nawigacja

Struktura i zasięg

Struktura i zasięg

01.10.2010

Struktura organizacyjna MOSG

W skład Morskiego Oddziału Straży Granicznej wchodzi 9 placówek oraz 2 dywizjony grupujące jednostki pływające Straży Granicznej, których zadaniem jest dozorowanie i kontrola ruchu na obszarach morskich. Mają one prawo kontrolować i zatrzymywać inne jednostki pływające, a w przypadkach przewidzianych w ustawie – użyć broni pokładowej. Terytorialny zasięg działania Morskiego Oddziału Straży Granicznej stanowi województwo pomorskie, zachodniopomorskie, a także część województwa warmińsko–mazurskiego.

Długość granicy państwowej ochranianej przez Morski Oddział Straży Granicznej wynosi 701,07 km, w tym:

  • granica na morzu (przebiega wzdłuż linii, której każdy punkt jest oddalony o 12 mil morskich od linii podstawowej morza terytorialnego oraz po redzie portów w Świnoujściu i Szczecinie włączonej do morza terytorialnego) - 456,51 km,
  • odcinek granicy rozgraniczającej morze terytorialne z Niemcami - 22,22 km,
  • odcinek granicy rozgraniczającej morze terytorialne z Rosją - 22,21 km,
  • odcinek granicy morskich wód wewnętrznych na Zalewie Wiślanym - 10,21 km,
  • odcinek granicy morskich wód wewnętrznych na Jeziorze Nowowarpieńskim i Zalewie Szczecińskim - 20,16 km,
  • odcinek granicy lądowej z Rosją - 0,85 km,
  • odcinek granicy lądowej z Niemcami - 168,91 km.

Terytorialny zasięg działania oddziału obejmuje 18 proc. całkowitej długości granicy RP.

W obszarze zainteresowania Morskiego Oddziału Straży Granicznej pozostają także polskie obszary morskie, w których skład wchodzą: morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, strefa przyległa i wyłączna strefa ekonomiczna. Jest to obszar około 30 tysięcy kilometrów kwadratowych.

 

 

 

do góry