Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Kontakt -

Nawigacja

Kontakt

Kontakt

19.08.2017

Komenda Morskiego Oddziału Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza

ul. Oliwska 35

80-563 Gdańsk

Urząd czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

Służba dyżurna - całodobowo.


Telefon zaufania MOSG: 58/ 524 22 22.

Informacja o numerach telefonów: 58/ 524 20 90; 58/ 524 20 91.

e-mail: komendant.mosg@strazgraniczna.pl

 

 • Wydział Kadr i Szkolenia: 58/ 524 22 04
 • Wydział Ochrony Informacji: 58/ 524 20 52
 • Pion Głównego Księgowego: 58/ 524 20 08
 • Wydział Graniczno-Morski: 58/ 524 20 86
 • Wydział do Spraw Cudzoziemców: 58/ 524 24 49 (legalność pobytu), 58/ 524 21 21 (legalność zatrudnienia)
 • Wydział Operacyjno-Śledczy: 58/ 524 22 03
 • Wydział Zabezpieczenia Działań: 58/ 524 20 85
 • Wydział Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej: 58/ 524 22 43
 • Wydział Organizacji i Promocji: 58/ 524 20 95
 • Wydział Kontroli: 58/ 524 20 60
 • Wydział Techniki i Zaopatrzenia: 58/ 524 22 01
 • Wydział Techniki Morskiej: 58/ 524 20 37
 • Wydział Łączności i Informatyki: 58/ 524 22 00
do góry