Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Zadania realizowane ze środków budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych - Ważne -

Nawigacja

Ważne

Zadania realizowane ze środków budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Łukasz Zwoliński
22.07.2021

 

 

Budowa pełnomorskiej jednostki patrolowej OPV dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej dofinansowana z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Koszt projektu: 111 mln zł.

Wartość dofinansowania: do 100 mln zł.

Pełnomorska jednostka patrolowa OPV przeznaczona będzie do ochrony zewnętrznych morskich granic Unii Europejskiej, sprawowania nadzoru nad obszarami morskimi oraz do udziału w operacjach morskich koordynowanych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex).

 

do góry