Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Wykonanie robót budowlanych dla zadania „Remont pokrycia dachowego w obiektach Placówki Straży Granicznej w Szczecinie na terenie Morskiego Oddziału Straży Granicznej” - 2020 -

Nawigacja

2020

Wykonanie robót budowlanych dla zadania „Remont pokrycia dachowego w obiektach Placówki Straży Granicznej w Szczecinie na terenie Morskiego Oddziału Straży Granicznej”

Jakub Jędrzejak
09.10.2020

21/ZP/2020

do góry