Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Przebudowa części pomieszczeń budynku nr 3 w PSG w m. Szczecin - 2021 -

Nawigacja

2021

Przebudowa części pomieszczeń budynku nr 3 w PSG w m. Szczecin

Urszula Hajdas
09.11.2022

Zamawiający informuje, że postępowanie nr 26/ZP/2022 prowadzone jest na platformie elektronicznej SmartPZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/mosg/public/postepowanie?postepowanie=36162025. Poniżej zamieszono ogłoszenie o zamówieniu dla przedmiotowego postępowania.

do góry