Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Remont jednostki pływającej typu IC 16 M III o numerze burtowym SG-216 - 2022 -

Nawigacja

2022

Remont jednostki pływającej typu IC 16 M III o numerze burtowym SG-216

Malec Dominika
06.04.2022

Zamawiający informuje, że postępowanie nr 2/ZP/2022 prowadzone jest na platformie elektronicznej SmartPZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/mosg. Poniżej zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu dla przedmiotowego postępowania.

do góry