Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Remont jednostki pływającej typu IC 16 M III o numerze burtowym SG-214 - 2022 -

Nawigacja

2022

Remont jednostki pływającej typu IC 16 M III o numerze burtowym SG-214

Jakub Jędrzejak
17.11.2022

Zamawiający informuje, że postępowanie nr 19/ZP/2022 prowadzone jest na platformie elektronicznej SmartPZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/mosg/public/postepowanie?postepowanie=36654737 Poniżej zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu dla przedmiotowego postępowania.

do góry