Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku nr 6, zlokalizowanego na terenie Pomorskiego Dywizjonu Straży Granicznej w Świnoujściu. - Zamówienia ogłoszone -

Nawigacja

Zamówienia ogłoszone

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku nr 6, zlokalizowanego na terenie Pomorskiego Dywizjonu Straży Granicznej w Świnoujściu.

Dawid Link
23.06.2022

Zamawiający informuje, że postępowanie nr 8/ZP/2022 prowadzone jest na platformie elektronicznej SmartPZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/mosg. Poniżej zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu dla przedmiotowego postępowania.

do góry