Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Dostawa oleju opałowego dla obiektów Morskiego Oddziału Straży Granicznej - Zamówienia ogłoszone -

Nawigacja

Zamówienia ogłoszone

Dostawa oleju opałowego dla obiektów Morskiego Oddziału Straży Granicznej

Dawid Link
24.06.2022

Zamawiający informuje, że postępowanie nr 5/ZP/2022 prowadzone jest na platformie elektronicznej SmartPZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/mosg. Poniżej zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu dla przedmiotowego postępowania.

do góry