Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Zakup przenośnego skanera do prześwietlania przestrzeni zamkniętych na potrzeby Placówki Straży Granicznej w Ustce. - Zamówienia rozstrzygnięte -

Nawigacja

Zamówienia rozstrzygnięte

Zakup przenośnego skanera do prześwietlania przestrzeni zamkniętych na potrzeby Placówki Straży Granicznej w Ustce.

Urszula Hajdas
21.06.2022

Zamawiający informuje, że postępowanie nr 7/ZP/2022 prowadzone jest na platformie elektronicznej SmartPZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/mosg. Poniżej zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu dla przedmiotowego postępowania.

do góry