Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów Morskiego Oddziału Straży Granicznej obejmująca sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej - 2021 -

Nawigacja

2021

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów Morskiego Oddziału Straży Granicznej obejmująca sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej

Jakub Jędrzejak
21.07.2021

Zamawiający informuję, że postępowanie nr 7/ZP/2021 prowadzone jest na platformie elektronicznej SmartPZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/mosg Poniżej zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu dla przedmiotowego postępowania.

do góry