Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Dostawa żeglugowego oleju napędowego kategorii ISO-F-DMA dla jednostek pływających eksploatowanych w Morskim Oddziale Straży Granicznej - 2021 -

Nawigacja

2021

Dostawa żeglugowego oleju napędowego kategorii ISO-F-DMA dla jednostek pływających eksploatowanych w Morskim Oddziale Straży Granicznej

Jakub Jędrzejak
22.10.2021

Zamawiający informuje, że postępowanie nr 18/ZP/2021 prowadzone jest na platformie elektronicznej SmartPZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/mosg Poniżej zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu dla przedmiotowego postępowania.

do góry