Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E oraz zaazotowanego Ls do obiektów Morskiego Oddziału Straży Granicznej - 2021 -

Nawigacja

2021

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E oraz zaazotowanego Ls do obiektów Morskiego Oddziału Straży Granicznej

Jakub Jędrzejak
03.09.2021

Zamawiający informuje, że postępowanie nr 13/ZP/2021 prowadzone jest na platformie elektronicznej SmartPZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/mosg Poniżej zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu dla przedmiotowego postępowania.

do góry