Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Dostawa magnetronów dla potrzeb stacji radarowych Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich (ZSRN) - 2021 -

Nawigacja

2021

Dostawa magnetronów dla potrzeb stacji radarowych Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich (ZSRN)

Urszula Hajdas
19.08.2021

Zamawiający informuje, że postępowanie nr 10/ZP/2021 prowadzone jest na platformie elektronicznej SmartPZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/mosg Poniżej zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu dla przedmiotowego postępowania.

do góry