Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Remont poduszkowca GRIFFON 2000TD o numerze burtowym SG-412 - 2021 -

Nawigacja

2021

Remont poduszkowca GRIFFON 2000TD o numerze burtowym SG-412

Jakub Jędrzejak
07.09.2021

Zamawiający informuje, że postępowanie nr 14/ZP/2021 prowadzone jest na platformie elektronicznej SmartPZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/mosg Poniżej zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu dla przedmiotowego postępowania.

do góry