Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Dostawa bramek ABC zintegrowanych z systemem informatycznym Straży Granicznej służącym do kontrolowania osób przekraczających granicę państwową. - 2022 -

Nawigacja

2022

Dostawa bramek ABC zintegrowanych z systemem informatycznym Straży Granicznej służącym do kontrolowania osób przekraczających granicę państwową.

Urszula Hajdas
07.01.2022

Zamawiający informuje, że postępowanie nr 25/ZP/2021 prowadzone jest na platformie elektronicznej SmartPZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/mosg. Poniżej zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu dla przedmiotowego postępowania.

do góry