Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa nadbrzeża na terenie Kaszubskiego Dywizjonu SG w Gdańsku - Westerplatte” - 2022 -

Nawigacja

2022

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa nadbrzeża na terenie Kaszubskiego Dywizjonu SG w Gdańsku - Westerplatte”

Urszula Hajdas
30.03.2022

Zamawiający informuje, że postępowanie nr 1/ZP/2022 prowadzone jest na platformie elektronicznej SmartPZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/mosg. Poniżej zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu dla przedmiotowego postępowania.

do góry