Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń budynku nr 3 w PSG w m. Szczecin. - 2022 -

Nawigacja

2022

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń budynku nr 3 w PSG w m. Szczecin.

Urszula Hajdas
08.07.2022

Zamawiający informuje, że postępowanie nr 10/ZP/2022 prowadzone jest na platformie elektronicznej SmartPZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/mosg. Poniżej zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu dla przedmiotowego postępowania.

do góry