Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Dostawa urządzenia do identyfikacji nieznanych substancji chemicznych, materiałów wybuchowych i narkotyków na potrzeby Placówki Straży Granicznej w Gdyni - 2022 -

Nawigacja

2022

Dostawa urządzenia do identyfikacji nieznanych substancji chemicznych, materiałów wybuchowych i narkotyków na potrzeby Placówki Straży Granicznej w Gdyni

Dawid Link
31.05.2022

Zamawiający informuje, że postępowanie nr 4/ZP/2022 prowadzone jest na platformie elektronicznej SmartPZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/mosg. Poniżej zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu dla przedmiotowego postępowania.

do góry