Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. "Remont budynku nr 1 w m. Gdańsk". - 2022 -

Nawigacja

2022

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. "Remont budynku nr 1 w m. Gdańsk".

Urszula Hajdas
29.06.2022

Zamawiający informuje, że postępowanie nr 9/ZP/2022 prowadzone jest na platformie elektronicznej SmartPZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/mosg. Poniżej zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu dla przedmiotowego postępowania.

do góry