Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Dostawa samochodu do przewozu psów służbowych dla potrzeb Morskiego Oddziału Straży Granicznej - 2022 -

Nawigacja

2022

Dostawa samochodu do przewozu psów służbowych dla potrzeb Morskiego Oddziału Straży Granicznej

Jakub Jędrzejak
02.08.2022

Zamawiający informuje, że postępowanie nr 12/ZP/2022 prowadzone jest na platformie elektronicznej SmartPZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/mosg. Poniżej zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu dla przedmiotowego postępowania.

do góry