Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Wykonanie robót budowlanych dla zadania „Częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku nr 1 na terenie Kompleksu Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku” - Zamówienia rozstrzygnięte -

Nawigacja

Zamówienia rozstrzygnięte

Wykonanie robót budowlanych dla zadania „Częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku nr 1 na terenie Kompleksu Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku”

Jakub Jędrzejak
26.08.2021

Zamawiający informuje, że postępowanie nr 12/ZP/2021 prowadzone jest na platformie elektronicznej SmartPZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/mosg Poniżej zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu dla przedmiotowego postępowania.

do góry