Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Zakup i dostawa jednostki pływającej o długości 9 -11 metrów wraz z wyposażeniem. - Zamówienia rozstrzygnięte -

Nawigacja

Zamówienia rozstrzygnięte

Zakup i dostawa jednostki pływającej o długości 9 -11 metrów wraz z wyposażeniem.

Urszula Hajdas
04.05.2022

Zamawiający informuje, że postępowanie nr 3/ZP/2022 prowadzone jest na platformie elektronicznej SmartPZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/mosg. Poniżej zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu dla przedmiotowego postępowania.

do góry