Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Wykonanie robót budowlanych dla zadania „Przebudowa budynku nr 1 w m. Gdańsk” w zakresie przebudowy części pomieszczeń II i III piętra budynku zlokalizowanego na terenie Morskiego Oddziału Straży Granicznej, przy ul. Oliwskiej 35 - 2020 -

Nawigacja

2020

Wykonanie robót budowlanych dla zadania „Przebudowa budynku nr 1 w m. Gdańsk” w zakresie przebudowy części pomieszczeń II i III piętra budynku zlokalizowanego na terenie Morskiego Oddziału Straży Granicznej, przy ul. Oliwskiej 35

Ewa Haberny-Nowicka
10.08.2020

12/ZP/2020

do góry